Thẻ: mây lang thang

MYRA TRẦN – Mây Lang Thang 30/04/2023

MYRA TRẦN – Mây Lang Thang 30/04/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

MYRA TRẦN ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY MYRA TRẦN - MÂY LANG THANG 30/04/2023 19:30 đến 21:30 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG Vé show Myra Trần 30/04/2023 PREMIUM/ THẢNH THƠI ...

NHƯ QUỲNH – Mây Lang Thang 29/04/2023

NHƯ QUỲNH – Mây Lang Thang 29/04/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

NHƯ QUỲNH ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY NHƯ QUỲNH & KHÁCH MỜI: PHƯƠNG Ý 29/04/2023 19:30 đến 21:30 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG Vé show Như Quỳnh 29/04/2023 THẢNH THƠI ...

TRỊNH CA – Mây Lang Thang 22/04/2023

TRỊNH CA – Mây Lang Thang 22/04/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

TRỊNH CA ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY TRỊNH CA: MÂY LANG THANG HOÀNG TRANG - NGUYỄN ĐÔNG - TUYẾT PHƯƠNG & KHÁCH MỜI: HAMLET TRƯƠNG 22/04/2023 19:30 đến 21:30 1. THÔNG TIN ...

BẰNG KIỀU – Mây Lang Thang 30/04/2023

BẰNG KIỀU – Mây Lang Thang 30/04/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

BẰNG KIỀU CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY BẰNG KIỀU & KHÁCH MỜI: BẢO YẾN ROSIE 30/04/2023 17:00 đến 19:00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG Giá vé show Bằng Kiều ...

TRỊNH THĂNG BÌNH – PHƯỢNG VŨ – 29/04/2023

TRỊNH THĂNG BÌNH – PHƯỢNG VŨ – 29/04/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

TRỊNH THĂNG BÌNH CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY TRỊNH THĂNG BÌNH & KHÁCH MỜI: PHƯỢNG VŨ 29/04/2023 17:00 đến 19:00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG Giá vé show Trịnh ...

LỆ QUYÊN – Mây Lang Thang 22/04/2023

LỆ QUYÊN – Mây Lang Thang 22/04/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

LỆ QUYÊN CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY LỆ QUYÊN 22/04/2023 17:00 đến 19:00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG Giá vé show Lệ Quyên 22/04/2023 THẢNH THƠI 1.500.000 VNĐ BỀNH BỒNG 1.200.000 VNĐ MƠ MÀNG 900.000 ...

TUẤN NGỌC – HOÀNG DŨNG – 27/05/2023

TUẤN NGỌC – HOÀNG DŨNG – 27/05/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

TUẤN NGỌC & HOÀNG DŨNG CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY TUẤN NGỌC & HOÀNG DŨNG 27/05/2023 17:00 đến 19:00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI (sofa cho tối ...

TRƯƠNG QUỲNH ANH & PHẠM KHÁNH HƯNG – 27/05/2023

TRƯƠNG QUỲNH ANH & PHẠM KHÁNH HƯNG – 27/05/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

TRƯƠNG QUỲNH ANH & PHẠM KHÁNH HƯNG CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY TRƯƠNG QUỲNH ANH & PHẠM KHÁNH HƯNG 27/05/2023 19:30 đến 21:30 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH ...

ƯNG HOÀNG PHÚC – PHẠM KHÁNH HƯNG – 26/05/2023

ƯNG HOÀNG PHÚC – PHẠM KHÁNH HƯNG – 26/05/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

ƯNG HOÀNG PHÚC & PHẠM KHÁNH HƯNG CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY ƯNG HOÀNG PHÚC & PHẠM KHÁNH HƯNG 26/05/2023 17:00 đến 19:00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH ...

UYÊN LINH – Mây Lang Thang 20/05/2023

UYÊN LINH – Mây Lang Thang 20/05/2023

Ngày đăng: 13/04/2023

UYÊN LINH CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY UYÊN LINH 20/05/2023 17:00 đến 19:00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI (bao gồm 1 phần nước) 1.100.000 VNĐ BỀNH BỒNG 850.000 VNĐ MƠ MÀNG 650.000 ...