Mây Lang Thang Show

TRUNG QUÂN IDOL – Mây Lang Thang 02/05/2023

Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Giá: 350,000đ

BẰNG KIỀU – Mây Lang Thang 01/05/2023

Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Giá: 450,000đ