Live Show Lululola

PHAN MẠNH QUỲNH – THÙY CHI – 20/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

TUẤN HƯNG – HÀ NHI – 14/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

BÙI LAN HƯƠNG – LULULOLA 12/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 300,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG – 06/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 500,000đ

NGUYÊN HÀ – BÙI CÔNG NAM – 02/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 300,000đ

VĂN MAI HƯƠNG – LULULOLA 01/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

MYRA TRẦN – VƯƠNG ANH TÚ – 29/04/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 300,000đ

TRUNG QUÂN IDOL – ÁI PHƯƠNG – 30/04/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

UYÊN LINH – PHƯƠNG THẢO – 22/04/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

THÙY CHI – LULULOLA 16/04/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ